wrapper

На базі КМКОЦ протягом багатьох років проводяться численні клінічні дослідження для різних категорій онкологічних пацієнтів. Клінічні дослідження є провідним напрямком науково-практичної медицини, що дозволяє значно покращити результати лікування  хворих. До вашої уваги надана інформація про наявні клінічні дослідження на базі нашого центру. За детальними поясненнями просимо звертатися до головних дослідників. Також інформацію про клінічні дослідження, що проводяться на території КМКОЦ та в інших медичних закладах України, ви можете знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (https://clinicaltrials.dec.gov.ua/).

Таблиця клінічних досліджень з активним набором пацієнтів, що проходять на базі
Київського міського клінічного онкологічного центру

Патологічний стан пацієнта
(локалізація)
Інформація на сайті
МОЗ 
України
Код клінічного
дослідження
Назва протоколу Відповідальний дослідник
 Підщлункова залоза Детальніше  АВ12005

 Проспективне, багатоцентрове, подвійно-рандомiзоване, 
подвійне сліпе дослідження 3 фази у 2-х паралельних
групах для порівняння ефективностi та безпеки застосування
в якості першої лінії терапії масітінібу з гемцитабіном,
гемцитабіну з плацебо, та в подальшому в якості другої лінії
терапії масітінібу з FOLFIRI.3 та плацебо з FOLFIRI.3 для
лікування пацієнтів з неоперабельним локалізованим
або метастатичним раком підшлункової залози

 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
 Простата Детальніше   АВ12003 Проспективне, багатоцентрове, рандомiзоване,
подвійне сліпе плацебо-контрольоване
дослідження 3 фази у 2-х паралельних групах
для порівняння ефективностi та безпеки
масітінібу в комбінації з доцетакселом і
плацебо в комбінації з доцетакселом в якості
першої лінії терапії при метастатичному раку
передміхурової залози, нечутливої до кастрації (mCRPC) 
 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
Шлунок  Детальніше  МК-3475-811 «Рандомізоване, III фази, подвійне сліпе дослідження комбінації
трастузумабу, хіміотерапії та пембролізумабу у порівнянні
з комбінацією трастузумабу, хіміотерапії та плацебо як терапії
першої лінії у пацієнтів з НЕR2-позитивною метастатичною
аденокарциномою шлунку або шлунково-стравохідного
з'єднання (KEYNOTE 811)».

Войтко Н.Л.

Контакти

Шлунок   Детальніше  МК-3475-859 «Рандомізоване, подвійне сліпе клінічне дослідження фази
3 пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з хіміотерапією
у порівнянні з плацебо у комбінації з хіміотерапією в якості лікування
першої лінії у пацієнтів з HER2-негативною, попередньо нелікованою,
неоперабельною або метастатичною аденокарциномою шлунку
або гастроезофагеального з’єднання (KEYNOTE-859)».
 

Войтко Н.Л.

Контакти


Молочна залоза  Детальніше   GС-627-05  Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите
дослідження ІІІ фази з фіксованою дозою,
з активним контролем препарату «Неуласта»
у клінічному дослідженні препарату F-627 у
жінок, хворих на рак молочної залози,
які проходять мієлотоксичну хіміотерапію
Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від. 
Молочна залоза    МК-3475-756 «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для
порівняння пембролізумабу з плацебо у комбінації
з неоад’ювантною хіміотерапією та ад’ювантною ендокринною
терапією при лікуванні раку молочної залози з наявністю
рецепторів до естрогенів і відстуністю людських рецепторів
епідермального фактора росту 2 (ER+ / HER2-) на ранній стадії
при високому ступені ризику (KEYNOTE-756)"

Войтко Н.Л.

Контакти

. 
 Легені Детальніше СТ-Р16_3.1

«Подвійне сліпе, рандомізоване, активно контрольоване,
в паралельних групах дослідження фази 3 з метою порівняння
ефективності та безпечності застосування препарату CT-P16
та Авастину, схваленого в ЄС, як першої лінії лікування
метастатичного або рецидивуючого неплоскоклітинного
недрібноклітинного раку легень» 

Войтко Н.Л.

Контакти

Легені   Детальніше
МК-3475-671 

«Рандомізоване, подвійнс-сліпе дослідження III
фази двохкомпонентної хіміотерапії препаратами
платини в комбінації з пембролізумабом (МК-3475)
або без нього, в якості неоад'ювантної / ад'ювантної
терапії для пацієнтів з операбельним
недрібноклітинним раком легень ІІВ або ІІІА стадії
(НДРЛ) (KEYNOTE-671)».

Войтко Н.Л.

Контакти

 Легені   Детальніше  МК-3475-598  «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження 

ІІІ фази, порівняння комбінації пембролізумабу
та іпілі-мумабу з комбінацією пембролі-зумабу
та плацебо у раніше нелікова-них пацієнтів з
метастатичним не дрібноклітинним раком легень
4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами (TPS≥50%)
(KEYNOTE-598)».

 

Войтко Н.Л.

Контакти

 Голова та шия  Детальніше  МК-3475-689

«Рандомізоване, відкрите дослідження III
фази для оцінки пембролізумабу в якості
неоад'ювантної терапії та в комбінації зі
стандартним лікуванням в якості ад'ювантної
терапії при операбельному локорегіонально
розповсюдженому плоскоклітинпому раку голови
та шиї ІІІ-ІV стадії».

 

Войтко Н.Л.

Контакти

Яєчники  
МК-7339-001/ENGOT-ov43

«Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази проведення
хіміотерапії з або без пембролізумабу з подальшим підтримуючим
лікуванням олапарибом або плацебо для терапії першої лінії у
пацієнтів з розповсюдженим епітеліальним раком яєчників
(ЕРЯ) без мутацій у гені BRCA”. 

Войтко Н.Л.

Контакти 

 Голова та шия Детальніше   WO40242

«Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе,
плацебо-контрольоване дослідження для оцінки
ІІІ фази атезолізумабу (ANTI-PD - L1 антитіло)
в якості ад’ювантної терапії після радикального
лікування у пацієнтів з місцево-поширеною пласко
клітинною карциномою голови та шиї високого ризику».

Осинський Д.С.

Контакти

 
Шийка матки Детальніше  С-550-01

«Відкрите, багатогрупове дослідження фази 1/2 з метою вивчення
безпечності, переносимості, фармакокінетики, біологічної та клінічної
активності препарату AGEN1884 в комбінації з препаратом AGEN2034
у пацієнтів з метастатичними або місцево-розповсюдженими
солідними пухлинами та розширення застосування
на обрані види солідних пухлин»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Легені Детальніше  ВО40366

«Відкрите, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності
та безпеки алектинібу в якості ад'ювантної терапії в порівнянні
з ад'ювантною хіміотерапією препаратами на основі платини
у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень стадії IB
(пухлини ≥ 4 см) - IIIA, позитивним щодо кінази анапластичної
лімфоми, з повною резекцією пухлини»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Молочна залоза Детальніше  TX05-03

«Рандомізоване, подвійне сліпе, у паралельних групах дослідження
фази ІІІ з метою порівнення ефективності, безпечності та імуногенності
препаратуТХ05 з Герцептином у паціентів з HER2-позитивним
раком молочної залози на ранніх стадіях»

Осинський Д.С.

Контакти

 
Детальніше в цій категорії: « Комісія з питань етики

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 450 92 64
тел. +38(044) 423 36 44
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00