wrapper

На базі КМКОЦ протягом багатьох років проводяться численні клінічні дослідження для різних категорій онкологічних пацієнтів. Клінічні дослідження є провідним напрямком науково-практичної медицини, що дозволяє значно покращити результати лікування  хворих. До вашої уваги надана інформація про наявні клінічні дослідження на базі нашого центру. За детальними поясненнями просимо звертатися до головних дослідників. Також інформацію про клінічні дослідження, що проводяться на території КМКОЦ та в інших медичних закладах України, ви можете знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України (https://clinicaltrials.dec.gov.ua/).

Таблиця клінічних досліджень з активним набором пацієнтів, що проходять на базі
Київського міського клінічного онкологічного центру

Патологічний стан пацієнта
(локалізація)
Інформація на сайті
МОЗ 
України
Код клінічного
дослідження
Назва протоколу Відповідальний дослідник
 Підщлункова залоза Детальніше  АВ12005

 Проспективне, багатоцентрове, подвійно-рандомiзоване, 
подвійне сліпе дослідження 3 фази у 2-х паралельних
групах для порівняння ефективностi та безпеки застосування
в якості першої лінії терапії масітінібу з гемцитабіном,
гемцитабіну з плацебо, та в подальшому в якості другої лінії
терапії масітінібу з FOLFIRI.3 та плацебо з FOLFIRI.3 для
лікування пацієнтів з неоперабельним локалізованим
або метастатичним раком підшлункової залози

 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
 Простата Детальніше   АВ12003 Проспективне, багатоцентрове, рандомiзоване,
подвійне сліпе плацебо-контрольоване
дослідження 3 фази у 2-х паралельних групах
для порівняння ефективностi та безпеки
масітінібу в комбінації з доцетакселом і
плацебо в комбінації з доцетакселом в якості
першої лінії терапії при метастатичному раку
передміхурової залози, нечутливої до кастрації (mCRPC) 
 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
Молочна залоза, легеня, простата  Детальніше  ВРІ-2358-103   Рандомізоване, просте сліпе дослідження 

фази 3 для оцінювання другої або третьої
лінії хіміотерапії доцетакселом + Плінабуліном
у порівнянні з доцетакселом + плацебо у
пацієнтів з поширеним недрібноклітинним
раком легень, які мають принаймні одне
вимірюване вогнище ураження у легенях (DUBLIN-3)

Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від. 
 Молочна залоза  Детальніше СО40016  Подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване
фази III дослідження іпатасертібу у комбінації з
паклітакселом в якості лікування для пацієнтів з
генними порушеннями PIK3CA/AKT1/PTEN в групі
місцевопоширеного або метастатичного,
потрійно-негативного раку молочної залози або в
групі гормон-позитивного, HER2-негативного раку
молочної залози 
 Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від.
Молочна залоза  Детальніше   GС-627-05  Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите
дослідження ІІІ фази з фіксованою дозою,
з активним контролем препарату «Неуласта»
у клінічному дослідженні препарату F-627 у
жінок, хворих на рак молочної залози,
які проходять мієлотоксичну хіміотерапію
Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від. 
 Кілька нозологій  Детальніше CTMX-M-072-001  Відкрите, з підбором режиму дозування і
підтвердженням концепції, дослідження
CX-072, PD-L1 Probody™ Therapeutic,
в якості монотерапії та в комбінації з
Yervoy® (Іпілімумаб) або із Zelboraf®
(Вемурафеніб) у пацієнтів із прогресуючими
чи рецидивуючими формами солідних пухлин або
лімфомами 
Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від. 
Легені  Детальніше  ВАТ-1706-003-CR

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне
сліпе дослідження ІІІ фази застосування
препарату ВАТ1706 у порівнянні з препаратом
авастин (ЄС) у комбінації з хіміотерапією у
пацієнтів із поширеним неплоскоклітинним
недрібноклітинним раком легенів

Пономарьова О.В.
Понеділок
Вівторок
Четвер
з 10-00 до 12-00
2 поверх
перехід до радіологічного від. 
Легені   Детальніше
МК-3475-671 

«Рандомізоване, подвійнс-сліпе дослідження III
фази двохкомпонентної хіміотерапії препаратами
платини в комбінації з пембролізумабом (МК-3475)
або без нього, в якості неоад'ювантної / ад'ювантної
терапії для пацієнтів з операбельним
недрібноклітинним раком легень ІІВ або ІІІА стадії
(НДРЛ) (KEYNOTE-671)».

Войтко Н.Л.

Контакти

 Легені   Детальніше  МК-3475-598  «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження 

ІІІ фази, порівняння комбінації пембролізумабу
та іпілі-мумабу з комбінацією пембролі-зумабу
та плацебо у раніше нелікова-них пацієнтів з
метастатичним не дрібноклітинним раком легень
4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами (TPS≥50%)
(KEYNOTE-598)».

 

Войтко Н.Л.

Контакти

 Голова та шия  Детальніше  МК-3475-689

«Рандомізоване, відкрите дослідження III
фази для оцінки пембролізумабу в якості
неоад'ювантної терапії та в комбінації зі
стандартним лікуванням в якості ад'ювантної
терапії при операбельному локорегіонально
розповсюдженому плоскоклітинпому раку голови
та шиї ІІІ-ІV стадії».

 

Войтко Н.Л.

Контакти

 Гепатоцелюлярний рак  Детальніше D419СС00002 

«Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове
дослідження ІІІ фази Дурвалумабу та
Тремелімумабу в якості першої лінії
лікування пацієнтів з нерезектабельним
гепатоцелюлярним раком (HIMALAYA)» 

 

Войтко Н.Л.

Контакти

 
 Голова та шия Детальніше   WO40242

«Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе,
плацебо-контрольоване дослідження для оцінки
ІІІ фази атезолізумабу (ANTI-PD - L1 антитіло)
в якості ад’ювантної терапії після радикального
лікування у пацієнтів з місцево-поширеною пласко
клітинною карциномою голови та шиї високого ризику».

Осинський Д.С.

Контакти

 
Детальніше в цій категорії: « Комісія з питань етики

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 450 92 64
тел. +38(044) 423 36 44
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00