wrapper

Патологоанатомічне відділення проводить повний спектр гістологічних досліджень для діагностики і фенотипування злоякісних і доброякісних пухлин, передпухлинних станів та неонкологічних захворювань. Сфери наукових інтересів співробітників відділення охоплюють усі можливі локалізації пухлинних захворювань. Наше кредо: "Пацієнти передусім!" та "Діагноз має бути виставлений лише в тому випадку, коли лікар на 100% впевнений у його вірності!". Якщо хоча б у одного лікаря відділення виникне сумнів щодо правильності діагнозу - ми обов’язково винесемо випадок на ретельний розбір. У наш динамічний і комп’ютеризований час стало нормою, коли пацієнти прагнуть отримати думку ще одного спеціаліста на проблему, яка виникла в організмі (так званий second look) і перевірити правочинність встановленого діагнозу - ми, особисто, тільки підтримуємо такі ініціативи.

Співпрацюючи багато років з колегами патологоанатомами із-за кордону ми абсолютно впевнились, що для плідної співпраці і адеквантої допомоги пацієнтам треба дотримуватись жорстких загальноприйнятих норм виготовлення гістологічних блоків (шматочки тканини фіксовані у парафін) та гістологічних скелець. Гістологічне дослідження є уніфікованим методом, і проводиться ідентично на території всього світу - це дозволяє патологоанатомам, які, можливо, навіть не розмовляють однією мовою, розуміти які процеси відбуваються у зразку тканини. Потреба підтримання постійних міжнародних норм діагностики і виготовлення гістологічних препаратів надихає нас на проведення внутрішнього і зовнішнього контролів діяльності лабораторії.

Традиційно по середах у відділенні відбувається консиліум лікарів, де розглядаються найбільш складні для діагностики випадки. Як показала багаторічна практика цей захід є не лише нагальною необхідністю у діагностичному процесі, а також паралельно підвищує кваліфікацію і молодих і більш досвідчених лікарів – лише постійно навчаючись і практикуючи усі разом команда нашого відділення щоденно розвивається та еволюціонує.

Відділення сформовано як структурний підрозділ при відкритті Київського онкологічного диспансеру (нині – Київського міського клінічного онкологічного центру). Довгий час відділення очолювала Сара Самойлівна Мальграм. З 1992 року у відділенні працює д.м.н. Любов Михайлівна Захарцева, яка очолювала відділення з 1999 по 2016 роки. З 2016 року відділення очолює лікар вищої категорії Дятел Михайло Віталійович.

Переважна більшість лікарів відділення мають вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “Патологічна анатомія”, неодноразово пройшли стажування у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, університетських клініках та патологогістологічних лабораторіях Європи та США. Співробітники відділення є активними учасниками Європейських і Міжнародних конгресів патологів та онкологів, входять до складу консультативно-експертних груп щодо розробки та впровадження клінічних настанов з діагностики і лікування онкологічних захворювань при Міністерстві охорони здоров’я України, є членами редакційних рад медичних журналів. Патологоанатомічне відділення проводить велику наукову працю, результати якої неодноразово були презентовані на Європейському конгресі по раку молочної залози, Європейському конгресі патологів.

Лаборанти відділення мають вищу освіту біолога-гістолога, що дозволяє їм орієнтуватися і розуміти принципи проведення сучасних патологогістологічних досліджень, оперувати сучасними знаннями з онкогенезу і, завдяки цьому, сприяти впровадженню у практичну роботу відділення надсучасних діагностичних методик. Саме тому на базі відділення у 1995 році (вперше в Україні) впроваджений для практичного застосування імуногістохімічний метод, який отримав широке розповсюдження та дозволяє збільшити можливості патологоанатома для визначення походження пухлинних клітин, прогнозу клінічного перебігу захворювання, а також передбачити відповідь на лікування. На сьогоднішній день у відділенні використовується більше 130 антитіл для імуногістохімічного дослідження, ведеться співпраця з науково-дослідницькими інститутами з використання флюоресцентної гібридизації in situ (FISH).

Відділення є клінічною базою кафедри патологічної анатомії № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, студентам викладаються дисципліни “Патологічна анатомія” та “Секційний курс”.

Відділення обладнано сучасною апаратурою для автоматичної гістологічної проводки, та фарбування тканинних зразків, що дозволяє щорічно досліджувати близько 70 тисяч гістологічних препаратів (більше 20 тисяч хворих). Завдяки автоматизації процесів виготовлення парафінового блоку та гістологічного скельця, значно зменшується час на отримання лікарем та пацієнтом діагнозу.

Лікарі відділення щоденно проводять інтраопераційну експрес-діагностику задля визначення “чистоти країв” при видаленні злоякісних пухлин, отримання даних про наявність чи відсутність метастатичного ураження лімфатичних вузлів і надати рекомендації хірургічній бригаді щодо подальшого ходу оперативного втручання. Оснащення відділення дає змогу застосовувати мікроскопічно керовану хірургію по Мохсу (Mohs surgery) задля щадного, проте радикального видалення злоякісних новоутворень шкіри.

Більша частина хворих отримує стаціонарну або амбулаторну допомогу у відділеннях Київського міського клінічного онкологічного центру. Близько 8 тисяч пацієнтів з інших лікарень України щорічно звертаються за консультативною допомогою, рік у рік їх кількість зростає.

Фахівці відділення:

Захарцева Любов Михайлівна – доктор медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії, завідувач кафедри патологічної анатомії № 1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, очолює підрозділ імуногістохімічних досліджень в Асоціації патологоанатомів України, член консультативно-експертних груп при МОЗ України «Стандарти діагностики та лікування мієлопроліферативних захворювань» (2014-2016), «Стандарти діагностики та лікування пухлин яєчок» (2016), «Стандарти діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань у дітей» (2012-2015), член редакційної ради журналу «Онкологія», автор наукових досліджень, посібників та статей.
Доктор Захарцева є визнаним експертом у діагностиці лімфопроліферативних захворювань, діагностиці метастатичного ураження лімфатичних вузлів без первинно відомої локалізації пухлини, пухлин та передпухлинних захворювань шийки матки, ендометрію, м’яких тканин, шкіри, центральної та периферичної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, молочної залози. Завдяки наполегливій праці і просвітницькій роботі доктора Захарцевої, Україна стала однією з перших карїн СНД, де жінкам з раком молочної залози почали визначати статус гормональних рецепторів і наявність мутації епідермального фактору росту у пухлинних клітинах і використовувати ці дані для перед- і післяопераційної гормональної терапії. Після впровадження дослідження у рутинну практику 10-річна виживаність цих пацієнток зросла на 15%.
Любов Михайлівна щоденно консультує десятки пацієнтів з різних куточків України та пацієнтів із-за кордону, допомагає лікарям відділення у вирішенні складних випадків у діагностиці пухлинних захворювань.

Шатрова Клавдія Михайлівна – кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії, доцент кафедри патологічної анатомії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності “Дитяча патологічна анатомія”.
Доктор Шатрова є визнаним експертом у питаннях дитячої патологічної анатомії: злоякісних і доброякісних новоутворень, особливостей морфологічного перебігу захворювань дитячого та підліткового віку, генетично детермінованих та набутих вад розвитку, перебігу інфекційної та вірусної патології. Багаторічний досвід викладання повного циклу курсів підвищення кваліфікації для лікарів-патологоанатомів на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та відмінні знання молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії та розвитку запальних захворювань допомагають Клавдії Михайлівні у вирішенні важких діагностичних випадків.
Весь колектив відділення пишається тим, що має нагоду працювати пліч-о-пліч і навчатися у такого висококласного спеціаліста як Клавдія Михайлівна!

Трушнікова Галина Василівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії, відповідальна за консультативну допомогу мешканцям м. Києва у яких виявлено підозру на онкологічне захворювання. Доктор Трушнікова більше 10 років працює у патологоанатомічному відділенні Київського міського клінічного онкологічного центру, до того тривалий час була завідуючою патологоанатомічного відділення потужної багатопрофільної лікарні м. Києва. Тривалий досвід роботи з широким профілем захворювань (від запальних та аутоімунних до доброякісних та агресивних пухлин) дозволяють Галині Василівні констатувати, яке захворювання матиме потенційно доброякісний перебіг або навпаки треба рекомендувати пацієнту пройти спеціальне лікування задля попередження прогресії новоутворення або попередження рецидиву захворювання.
Без допомоги Галини Василівни співробітники відділення не встигли б проконсультувати і половину тієї кількості нових пацієнтів і диспансерних хворих, що ми маємо на сьогодні!

Дятел Михайло Віталійович – лікар вищої кваліфікаційної категорії, завідувач патологоанатомічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру, відповідальний за консультативно-діагностичну роботу з пацієнтами лікарні. Михайло Віталійович спеціалізується на діагностиці пухлинних захворювань молочної залози, м’яких тканин, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, нервової системи. Відповідальний за внутрішній контроль досліджень, що проводяться у відділенні, контроль дотримання норм і стандартів у патологогістологічних дослідженнях. Відповідальний за науковий потенціал, впровадження у вжиток сучасної номенклатури захворювань згідно класифікаційним вимогам ВООЗ і технічне оснащення лабораторії та навчання молодих спеціалістів відділення.

Больба Олександр Григорович – лікар другої кваліфікаційної категорії, відповідальний за інтраопераційну (експрес) діагностику, що проводиться у відділенні, контролює дотримання вимог діючої міжнародної класифікації хвороб щодо забору і гістологічної вирізки операційного і біопсійного матеріалу.

Гузь Ольга Олександрівна – лікар другої кваліфікаційної категорії. Перед тим як приєднатися до нашої команди Ольга Олександрівна довгий час працювала у провідному НДІ і займалася теоретичними і практичними питаннями діагностики новоутворень ендокринних органів, а саме щитоподібної залози, паращитоподібних залоз та наднирникових залоз.

Захарцев Юрій Олегович – лікар другої кваліфікаційної категорії.

Яновицька Марія Олександрівна – лікар-патологоанатом, приєдналася до команди нашого відділення у 2016 році.

Главинський Євген Олесандрович – лікар-патологоанатом, приєднався до команди нашого відділення у 2016 році.

Контакти

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 69
тел/факс (044) 450-74-36
Реєстратура: тел. +38(044) 409 24 73
тел. +38(044) 365 04 10
режим роботи: з 8-00 до 15-42
Реєстратура Центру ядерної медицини:
тел. +38(044) 423 98 55
тел. +38(044) 423 96 07
Реєстратура патологоанатомічного відділення:
тел. +38(044) 365 04 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
"Лінія довіри КМКОЦ":
тел. +38(044) 423 46 49 - Графік
роботи: середа, п'ятниця з 14-00  до 15-00